/blogs/novinky/obalove-materialy

Obalové materiály

Publikované užívateľom Greenware sk dňa

Bol som na vianočných trhoch. Perfektná atmosféra, nádherne vône, množstvo predajcov a záplava odpadu. Na každom kroku bol preplnený kôž s množstvom jednorázového odpadu. Plastové kelímky, polystyrénové misky a poháre, PET fľaše a taniere. Je možné, že až toľko odpadu sa vyprodukuje na jednom jedinom podujatí?


Obalové odpady v jednej rodine za rok
Začal som teda hľadať informácie. Podľa Eurostatu bolo v roku 2015 v Európskej únii vyprodukovaného 483 kg komunálneho odpadu na obyvateľa únie. Z toho 167 kg bolo obalových materiálov. Na prvý pohľad sa to nemusí zdať veľké číslo. Predstavme si štvorčlennú domácnosť. Za jeden rok sa v spoločnosti vyprodukuje 668 kg obalových odpadov na jednu štvorčlennú rodinu. Nie je sú to len obaly priamo zo spotreby rodiny, ale aj všetky obaly z priemyslu a stavebníctva prislúchajúce v prepočte na 4 ľudí. V nekomprimovanej podobe je to približne 6,68 m3. V praxi sa odpad komprimuje, aby zaberal menej miesta najmä pri manipulácii a transporte. Hustota komprimovaného odpadu sa podľa materialov aj rôznych zdrojov líši.


Kontajner s obalovým odpadom
Uvažujme ale zjednodušene priemernú hustoru 380 kg / m3. Ďalej uvažujeme štandardný prepravný kontajner dlhý 20 stôp teda 6,1 metra o kapacite 33 m3. Zmestí sa do neho komprimovaný obalový odpad prislúchajúci na 75 ľudí za rok. Uvažujme teraz malé mestečko ktoré má 22 tisíc obyvateľov. Na tento počet ľudí prislúcha 3 674 ton obalového odpadu za rok.


Produkcia obalových odpadov malým mestom
Obdobným prepočtom ako vyššie dostaneme 293 kontajnerov s komprimovaným obalovým odpadom. Keď kontajnery uložíme na seba, získame lepšiu predstavu o množstve tak ako je to vidieť na obrázku.

Predstavme si teraz populáciu celého Slovenska, čo predstavuje približne 5,43 milióna obyvateľov. To už je celkom veľké číslo a takisto aj objem obalových odpadov prislúchajúcich na obyvateľov jedného malého štátu. Hmotnosť obalového odpadu je 907 tisíc ton a v našom prepočte na kontajnery dostávame už závratných 72 313 kontajnerov. Pre vizualizáciu už musíme poskočiť v mierke o jeden rád. Na obrázku je preto zväčšené znázornenie 1 000 kontajnerov. Postava človeka pre porovnanie je rozoznateľná len na bloku zväčených 1000 kontajnerov. V celkovom zobrazení je už viditeľná len ako par pixelov. Pre lepšiu predstavu je vedľa zobrazená skica Eiffelovej veže, ktorá má bez vysielača 300 metrov.


Produkcia obalových odpadov obyvateľmi Slovenska


Produkcia obalových odpadov obyvateľmi Európy
Nakoniec sa v porovnaní posunieme na celú Európu. Možstvo vyprodukovaného obalového odpadu predstavuje pri 510 milionoch obyvateľoch závratú sumu 85,17 mil ton za rok. Náš prepočet na kontajnery nám dáva číslo 6 791 866 kontajnerov. Keď kontajnery umiestnime za sebou, vznikne nám reťaz dlhá 41 430 km, ktorá obopne Zem na rovníku 1,03 krát.
Nuž ostáva sa mi zamyslieť ako pomôcť tento problém riešiť. Spôsobov je veľa, napríklad opakovaným používaním rovnakých obalov, použitím plátených tašiek namiesto igelitových, separovaním a recykláciou odpadu, ale aj využívaním obalov, ktoré sa v prírode ľahko rozložia alebo sa dajú kompostovať. A práve takéto produkty ponúkame v našom obchode.

Greenware.sk


Zdieľať príspevokNasledujúci príspevok →