Kontakt na nás

MR Trading s.r.o.
Na Grunte 1
831 52, Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 52100120
DIČ: 2120906799
IČ DPH: SK2120906799

Spoločnosť MR Trading s.r.o. je plátcom DPH

Konateľ spoločnosti: Martin Račko

Tel.: 0903 52 92 98 (pondelok až piatok 9:00 - 16:00)

Email: info@greenware.sk

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka (VÚB)
IBAN: SK25 0200 0000 0040 5080 1656
Kód banky: 0200
Označenie banky: SUBA
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky